Hoe behandelt STANZ een subsidieverzoek?

Aanvragen voor een financiële bijdrage of projectsubsidie worden beoordeeld door het bestuur van de Stichting. Het bestuur vergadert als regel 4 keer per jaar. Bij die beoordeling kijkt het bestuur naar de kwaliteit van het voorstel en naar de soliditeit van de begroting. Het bestuur stelt financiële bijdragen bij voorrang beschikbaar voor activiteiten die voor Zwolle nieuw zijn, die voor een breder publiek interessant kunnen zijn en waar een bijdrage van STANZ daadwerkelijk kan helpen om uitvoering mogelijk te maken.
Het bestuur draagt niet bij aan uitgaven die tot de reguliere exploitatie van organisaties of instellingen gerekend kunnen worden. Ook aanvragen die betrekking hebben op al gedane uitgaven worden niet gehonoreerd.
De aanvrager wordt door de secretaris geïnformeerd over het besluit tot toekenning (of afwijzing) van de gevraagde financiële bijdrage en de hoogte van het toegekende bedrag. Uitbetaling vindt plaats na afloop van het project of evenement, nadat STANZ daarvan een verslag en financiële verantwoording heeft ontvangen.
Het bestuur stelt het op prijs wanneer aanvrager in publicaties over het evenement vermeldt dat STANZ de uitvoering financieel mee heeft mogelijk gemaakt.