De Stichting Algemeen Nut Zwolle komt voort uit de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg: “het Nut”) die tot in de tweede helft van de 20e eeuw in Zwolle actief was. De Stichting is in 1981 opgericht. Het statutaire doel van de Stichting is het bevorderen van het sociaal, cultureel en maatschappelijk welzijn ten behoeve van de samenleving in Zwolle en omstreken. De Stichting besteedt het rendement van haar vermogen aan financiële bijdragen, in de praktijk vooral voor culturele evenementen in Zwolle. In de afgelopen tijd ging het jaarlijks om een bedrag van € 5 à 10.000 dat werd uitgegeven aan 5 à 8 activiteiten.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Lourens de Jong: voorzitter
Hans Harms: penningmeester
Leonie Flanderijn-Gijzen: lid
Rana Berends: Fernández Oberreuter

Bestuursfuncties worden niet bezoldigd.

Het bestuur publiceert jaarlijks een (financieel) verslag van het gevoerde beleid.

2020 financieel jaaroverzicht
2021 financieel jaaroverzicht

Vuurvogel Zwolle, Cafe Theater Festival

Zwolse beiaard.

Hoe vraag ik een financiële bijdrage aan?

Hoe behandelt STANZ een subsidieverzoek?