Het indienen van een aanvraag voor een financiële bijdrage

Een aanvraag voor een financiële bijdrage dient (bij voorkeur) digitaal te worden ingediend bij de secretaris van STANZ. Het mailadres is: 1981stanz@gmail.com
De aanvraag bevat een beschrijving van het voorgenomen project of evenement, van de geplande uitvoeringswijze en van het geplande moment of de geplande periode van realisering. Bij de aanvraag dient een begroting te worden gevoegd. Verder moet het gevraagde bedrag worden vermeld. Het bestuur stelt het op prijs wanneer ook wordt vermeld aan welke organisaties of instanties verder financiële bijdrage is gevraagd.